Menu

NABÓR 2016 Zajęcia adaptacyjne Dni Otwarte Adaptacja

Zapisy do przedszkola

NABÓR 2016

 

 
 


   HARMONOGRAM 2016

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

25.02.2016

godz.8:00

03.03.2016

godz.15:00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i  dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.03.2016

godz.8:00

25.03.2016

godz.15:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i  dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.03.2016

godz.8:00

31.03.2016

godz.15:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

22.04.2016

godz.8:00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

22.04.2016

godz. 8:00

02.05.2016

godz.15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

05.05.2016

godz.8:00

Postępowanie uzupełniające

09.05.2016

godz.8:00

08.06.2016

godz.15:00

7.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i  dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

09.05.2016

godz.8:00

13.05.2016

godz.15:00

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i  dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

09.05.2016

godz.8:00

18.05.2016

godz.15:00

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

01.06.2016

godz.8:00

10.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

01.06.2016

godz.8:00

06.06.2016

godz.15:00

11.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

08.06.2016

godz.15:00

 


  KRYTERIA PRZYJĘĆ

 

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, dlatego w naborze rozpatruje się wyłącznie podania mieszkańców Rzeszowa.

 


 

 

ZASADY REKRUTACJI

 


 

  PRZEBIEG REKRUTACJI

Krok 1. – wybór przedszkola;

Krok 2. – wypełnienie Wniosku o przyjęcie;

Krok 3. – złożenie wniosku w placówce;

Krok 4. – weryfikacja danych przez komisję rekrutacyjną;

Krok 5. – ustalenie listy zakwalifikowanych na podstawie kryteriów;

Krok 6. – potwierdzenie woli uczęszczania;

Krok 7. – ustalenie listy przyjętych na podstawie potwierdzeń woli.

 


  WYNIKI REKRUTACJI

 

Listy przyjętych zostaną opublikowane 05.05.2016 godz.8:00

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 w Rzeszowie - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35
    35-310 Rzeszów, ul. Bpa Józefa Pelczara 3
  • sekretariat ZSP 5 - 17 748 25 50
    wicedyrektor - 17 748 34 10
    księgowość - 17 748 25 47
    fax - 17 748 25 60

Galeria zdjęć