Menu

Programy edukacyjne 2017/2018 Programy edukacyjne 2016/2017 Programy edukacyjne 2015/2016 Programy edukacyjne 2014/2015 Programy edukacyjne 2013/2014 Programy edukacyjne 2012/2013 Programy edukacyjne 2011/2012 Programy edukacyjne 2010/2011 lnnowacje pedagogiczne

Programy

PROGRAMY EDUKACYJNE

       Nasze przedszkole bierze czynny udział w wielu programach edukacyjnych organizowanych z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym. Udział w tych przedsięwzięciach ma na celu sprawić dzieciom radość i zadowolenie, zdobyć nowe, ciekawe doświadczenia i umiejętności, poszerzyć nowe horyzonty i wiedzę dzieci, ale także uwrażliwić je na los innych, potrzebujących ludzi i zwierząt, otworzyć na świat, na ludzi oraz na samych siebie.


 "zaWODY dla AFRYKI"

Grupa VII w czerscu 2018 bierze udział w nowym projekcie edukacyjnym UNICEF Polska „zaWODY dla AFRYKI” przedszkolaki dowiedzą się, jak wygląda sytuacja dostępu do wody na świecie. W akcji mogą wziąć udział placówki przedszkolne, szkoły podstawowe oraz inne instytucje zajmujące się edukacją i wychowaniem dzieci w tych grupach wiekowych.

Woda to elementarna część życia. Organizm dorosłego człowieka w 60% składa się z wody, wpływa ona także na wiele czynności życiowych. Niestety nadal ponad 660 milionów ludzi na świecie żyje w regionach, gdzie brakuje dostępu do czystej wody lub jest on ograniczony. Najtrudniejsza sytuacja jest na obszarach konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych.

Mieszkaniec Europy zużywa średnio do 300 litrów wody dziennie, a mieszkaniec najuboższych krajów w Afryce – nie więcej niż 5 litrów. UNICEF szacuje, że każdego dnia około 800 dzieci poniżej 5. roku życia umiera na skutek tzw. chorób „brudnej wody”. Jednocześnie choroby spowodowane brakiem wody lub brudną wodą stanowią drugą przyczynę zgonów dzieci na świecie.

Aby zwiększyć wśród dzieci w Polsce świadomość na temat znaczenia wody w życiu człowieka UNICEF Polska zdecydował się na rozpoczęcie nowej akcji edukacyjnej „zaWODY dla AFRYKI”. Celem projektu jest m.in. kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody.


"DZIECIAKI MLECZAKI"

Grupa VIII bierze udział w programie "Dzieciaki mleczaki". Program powstał z inicjatywy Polskiej Izby Mleka. Jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

     Cele programu:

Wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę.

Wykreowanie mody na picie mleka wśród najmłodszych.


"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS''

REALIZACJA PROGRAMU ANTYTYTONIOWEGO

W roku szkolnym 2017/2018 przedszkolaki z grup V, VI, VII i VIII przystąpiły do realizacji przedszkolnego programu antytytoniowego „Czyste powietrze wokół nas” Program został zrealizowany w formie cyklu zajęć dydaktycznych skierowanych do dzieci, składający się z 5 zajęć warsztatowych:

 • Wycieczka po okolicy.

Dzieci udały się na spacer po okolicy osiedla przedszkola. Wcześniej zostały poinformowane, że podczas wycieczki mają obserwować, z czego wydobywa się dym. Spacerując bacznie rozglądały się, żywo reagując na zauważone źródło dymu.

 • Co i dlaczego dymi?

Kolejne zajęcia miały na celu zwiększenie wiedzy dzieci w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów oraz przyczyn wydobywania się dymów. Dzieci w grupach rysowały dymy zaobserwowane na wycieczce,
 a później na spacerach.

 • Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

Na tych zajęciach dzieci poszerzyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu papierosowego poprzez zabawę „Kwiatki” do muzyki relaksacyjnej. Dzieci odpowiadały na pytania: które zapachy były miłe, a które nieprzyjemne, jak zachowywały się kwiaty na łące, gdy ktoś palił papierosy.

 • Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

Na czwartych zajęciach dzieci poznały historyjkę o podróży Dinusia pociągiem. Najpierw bawiły się przy piosence „Jedzie pociąg z daleka”. Wcielały się w rolę maszynisty i podróżnych. Potem pokazywały jak zachowywali się ludzie w wagonie gdzie nikt nie palił, a jak w wagonie dla osób palących.

 • Jak unikać dymu papierosowego?

Ostatnie zajęcia polegały na rozwijaniu umiejętności zachowania się, gdy dzieci znajdą się w zadymionych pomieszczeniach oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy. Dzieci odszukiwały w sali znaczki z zakazem palenia i rozmawiały na temat gdzie można takie znaczki jeszcze spotkać. Następnie rysowały je.

W czasie zajęć przedszkolaki zdobyły wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy narażonym się jest na wdychanie dymu z papierosa.


 "POSZUKIWACZE PRZYGÓD"

Bliżejprzedszkolny projekt edukacyjny POSZUKIWACZE PRZYGÓD to wspólna nazwa dla dziesięciu „małych” projektów (działań/zabaw/zajęć), które mają wspomagać realizację celów edukacyjno-wychowawczych realizowanych w przedszkolu. Nadrzędnym celem tego projektu jest zorganizowanie zajęć na zaproponowane przez wydawnictwo „Bliżej Przedszkola” tematy. Poszczególne tematy „małych projektów” będą ujawniane sukcesywnie. Kolejność realizowanych „małych” projektów jest dowolna. To nauczyciel decyduje, jaki „mały” projekt i kiedy chce zrealizować. Każdy miesiąc to inne wyzwanie dające dzieciom możliwość znalezienia się w „Krainie tolerancji”, „W kraju Orła Białego” czy „W krainie magii świąt”. Projekt ten to przede wszystkim zabawa. Przedszkolaki biorące w tym udział niejako „poszukują” i „przeżywają” swego rodzaju „przygody”. Nasze przedszkole również przyłączyło się do tego projektu i od września w grupie VI realizowane są tak zwane "MAŁE PROJEKTY". Realizowane tematy podejmują sprawy trudne i ważne, które pobudzają w wychowankach ciekawość, kształtują wrażliwość i właściwe postawy. Przygoda z powyższym projektem będzie trwała do 18 czerwca 2018 r.


 

"AKTYWIZACJA RUCHOWA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM"

 

Nasze przedszkole przystąpiło do projektu badawczego „Zastosowanie autorskiego programu aktywizacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i jego wpływ na postawę ciała oraz podejmowaną aktywność fizyczną.”

 

Projekt badawczy wykonywany będzie przez wykwalifikowaną kadrę Wydziału Wychowania Fizycznego i Wydziału Medycznego.

 

Głównymi celami projektu są:

- poprawa ogólnej sprawności fizycznej,

- rozwój umiejętności ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym,

- monitorowanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej,

- ocena aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Przeprowadzane badania są w pełni anonimowe. Wszystkie wyniki oraz dane pozyskane w toku badań będą wykorzystywane jedynie na potrzeby analizy naukowej.

 

PRZEPROWADZONE BADANIA OBEJMUJĄ:

1. Ocenę wysokości i składu masy ciała.

2. Ocenę postawy ciała. 

3. Obiektywną ocenę aktywności fizycznej.

4. Ocenę sprawności fizycznej dzieci.


"KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

      Naukowcy i ekolodzy są zgodni – natura potrzebuje naszej pomocy. Sama nie poradzi sobie z efektem działań człowieka: zanieczyszczeniem wody i powietrza, ginącymi gatunkami zwierząt czy coraz mniejszą ilością terenów zielonych. Odpowiedzialność za jej stan spoczywa na nas wszystkich, a proces edukacji proekologicznej powinien rozpoczynać się jak najwcześniej. Dlatego cieszy fakt, że w tym roku szkolnym, w X edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Kubusiowi Przyjaciele Natury” bierze udział rekordowa liczba przedszkolaków – aż 620 tys. Dzieci dowiedzą się, jak każdy z nas – nawet najmłodszy, może dbać o środowisko naturalne, a także poznają zasady właściwego odżywiania i korzyści płynące z aktywnego wypoczynku i  ruchu.

        Za problemy z jakimi dziś boryka się przyroda w znacznej mierze odpowiada człowiek, który – mimo, że jest częścią natury wciąż podejmuje działania pogarszające jej stan. Każdy niezakręcony kran, niepotrzebnie zapalona żarówka czy wyrzucony papierek dają w sumie tysiące litrów wylanej wody, megawaty zmarnowanej energii oraz góry odpadów. Jeśli nie chcemy ponosić kosztów – zdrowotnych i ekonomicznych takich działań, to zmiany musimy zacząć już teraz, od własnego podwórka. A jeśli nie chcemy, by również nasze dzieci czy wnuki ponosiły je w przyszłości – edukację najmłodszych w tym zakresie rozpoczynajmy jak najwcześniej.

      Anna Słaboń, psycholog, coach i ekspert akcji „Kubusiowi Przyjaciele Natury” podkreśla, że – Edukacja – także ta ekologiczna – zaczyna się w domu. Małe dzieci uczą się obserwując swoich bliskich, których zachowania mimowolnie przyswajają i potem naśladują. Tak utrwalają się nawyki, które z czasem mogą stać się naturalnym zachowaniem dziecka – zwłaszcza, jeżeli będą kojarzyć je z spójnym działaniem i przekazem rodziców. Dlatego, jeśli chcemy by nasze dzieci chciały dbać o środowisko, sami powinniśmy pokazywać, w jaki sposób mają to robić, np. poprzez wspólną segregację odpadów w osiedlowych pojemnikach czy zakręcanie kranu przy myciu zębów. Jak dodaje ekspert– Także przedszkole jest dobrym miejscem na zdobywanie wiedzy i naukę pozytywnych zachowań – dzieci w tym wieku chętnie słuchają wychowawców, a w dodatku lubią dzielić się nowo nabytymi umiejętnościami. W ten sposób przedszkole może stać się źródłem nowych nawyków dla dziecka oraz inspiracją dla całej rodziny do wprowadzenia pozytywnych  zmian w swoim domu.

        – Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” cieszy się dużą popularnością wśród przedszkoli w całej Polsce. Wiele z nich przystąpiło do akcji już po raz kolejny, co oznacza, że nasze materiały są wartościowe merytorycznie dla wychowawców, a zajęcia odbywające się na ich podstawie są atrakcyjne dla dzieci. Ważny jest dla nas również fakt, że zwiększa się liczba dzieci objętych programem oraz, że przy okazji okrągłej, 10tej rocznicy naszych działań padł pod tym względem rekord. Dzięki temu coraz więcej maluchów dowiaduje się, jak zadbać o środowisko naturalne i dlaczego warto aktywnie spędzać czas ruszając się, a co za tym idzie zyskują podstawy do tego, by wyrosnąć na odpowiedzialnych dorosłych świadomych faktu, jak ich decyzje wpływają na przyrodę nie tylko w najbliżej okolicy, ale też globalnie – podsumowuje Daniel Karaś, koordynator Programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.


"JAK TO Z TYM PIENIĄDZEM BYŁO?"

Nasze przedszkole bierze udział w piątej edycji projektu edukacyjnego „Jak to z tym pieniądzem było… – czyli historia pieniądza dla maluchów”. Głównym celem projektu jest promowanie wiedzy na temat historii i roli pieniądza w życiu dawnych i współczesnych społeczeństw. Podczas zajęć edukacyjnych dzici będą miały okazję zapoznać się z historią pieniądza od czasów przedmonetarnych do współczesności. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi w oparciu o urozmaicone i dostosowane do wieku uczestników pomoce dydaktyczne (m.in. prezentacje multimedialne, puzzle, domino, gra „Ekonomia w dawnym Rzeszowie”). Podczas zajęć dzieci uczestniczyć będą również w wybijaniu pamiątkowej monety. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy pakiet zawierający m.in. zestaw do gry „Ekonomia w dawnym Rzeszowie”. Zajęcia edukacyjne odbywać się będą w Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, Oddziale Muzeum Okręgowego w Rzeszowie


"CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA"

Nasze przedszkole bierze udział w Programie „Czytające Przedszkola”!  To gwarantowany sposób lepszego przygotowania dzieci do szkoły i do życia! Lata przedszkolne to dla każdego dziecka czas niezwykle intensywnego poznawania świata, gromadzenia wiedzy, rozwijania i doskonalenia wielu umiejętności. Kluczowym narzędziem poznawczym, a zarazem warunkiem dobrego funkcjonowania w społeczeństwie jest język. Pozwala on myśleć, zadawać pytania, opisywać świat i wyrażać swe opinie. Ułatwia zawieranie i pielęgnowanie znajomości, dzięki niemu można snuć marzenia i refleksje. Wczesne dzieciństwo jest wyznaczonym przez ewolucję, krytycznym czasem na naukę języka. Braków wyniesionych z tego okresu zwykle nie da się nadrobić. Dlatego nauczenie dzieci poprawnego, bogatego i pięknego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim, jest jednym z najważniejszych powinności dorosłych wobec najmłodszych i darów, jakie możemy im przekazać. To prawdziwa przepustka do lepszego życia. Wprowadzając codzienne czytanie, przedszkole może pomóc dzieciom w dobrym opanowaniu ojczystego języka. 


"AKADEMIA AQUAFRESH"

          Nasze przedszkole bierze udział w VII edycji Ogólnopolskiego Programiu Edukacji Zdrowotnej AKADEMIA AQUAFRESH. Celem programu jest przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do samodzielnego dbania o higienę jamy ustnej i troski o swoje uzębienie. Przedszkolaki wezmą udział w cyklicznych zajęciach prowadzonych przez naszych nauczycieli, w czasie których zdobyły niezbędną wiedzę i umiejetność dbania o zęby, co z pewnością przyczyni się do zmniejszenia ilości dzieci chorujących na próchnicę.


SPOTKANIA BIBLIOTECZNE

"PIERWSZE KROKI W KRAINIE BAJKI"

        Dzieci 5 i 6 letnie z naszego przedszkola - grupy VIII, IX i X biorą udział w comiesięcznych spotkaniach w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej - Filia Nr 6 na Podwisłoczu. Każdy przedszkolak ma założoną swoją własną kartę biblioteczną. Raz w miesiącu wychowankowie  udają się ze swoimi nauczycielkami do biblioteki w celu wymiany książek. Panie bibliotekarki przygotowują dla dzieci ciekawą lekcję biblioteczną, wprowadzając tym samym wychowanków w piękny świat literatury. Mamy nadzieję, że cykl spotkań "Pierwsze Kroki w krainie Bajki" zaszczepi w dzieciach chęć rozwijania zainteresowań czytelniczych, tak przecież istotnych w rozwoju umysłowym i emocjonalnym dziecka.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 w Rzeszowie - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35
  35-310 Rzeszów, ul. Bpa Józefa Pelczara 3
 • sekretariat ZSP 5 - 17 748 25 50
  wicedyrektor - 17 748 34 10
  księgowość - 17 748 25 48
  fax - 17 748 25 60

Galeria zdjęć