Menu

Programy edukacyjne 2019/2020 Programy edukacyjne 2018/2019 Programy edukacyjne 2017/2018 Programy edukacyjne 2016/2017 Programy edukacyjne 2015/2016 Programy edukacyjne 2014/2015 Programy edukacyjne 2013/2014 Programy edukacyjne 2012/2013 Programy edukacyjne 2011/2012 Programy edukacyjne 2010/2011 lnnowacje pedagogiczne

Programy

Programy edukacyjne 2019/2020

 

PROGRAMY EDUKACYJNE

       Nasze przedszkole bierze czynny udział w wielu programach edukacyjnych organizowanych z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym. Udział w tych przedsięwzięciach ma na celu sprawić dzieciom radość i zadowolenie, zdobyć nowe, ciekawe doświadczenia i umiejętności, poszerzyć nowe horyzonty i wiedzę dzieci, ale także uwrażliwić je na los innych, potrzebujących ludzi i zwierząt, otworzyć na świat, na ludzi oraz na samych siebie.


OGÓLNOPOLSKA AKCJA EDUKACYJNA

"ZASZCZEP SIĘ WIEDZĄ"

Nasze przedszkole włączyło się w akcję edukacyjną „Zaszczep się wiedzą”. Akcja ta jest przewodnikiem po wiarygodnych źródłach informacji na temat szczepień. Odsyła do miarodajnych źródeł informacji na temat szczepień, certyfikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, instytucje publiczne oraz do autorytetów medycznych – omawiających wyniki badań, nie własne opinie. Profil akcji na Facebooku jest śledzony przez ponad 100 tysięcy osób, co pokazuje, że jest ona uważana za wiarygodne źródło informacji o szczepieniach. Zaś na stronie www.zaszczpsiewiedza.pl można przeczytać wywiady z ekspertami i najnowsze doniesienie dotyczące szczepień. Po tematyce szczepień opowiada dzieciom Miś Szczepan, który w sposób przystępny dla dzieci opowie, jak działają szczepienia i dlaczego są niezbędne do zachowania zdrowia od wczesnego dzieciństwa do późnej starości.


PROJEKT EDUKACYJNY

"CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE"

Czyściochowe Przedszkole to nowy program edukacyjny dla przedszkoli w całej Polsce, organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior. Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu. Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program Czyściochowe Przedszkole ma na celu pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę. W naszym przedszkolu w programie biorą udział grupy III, VIII i X.


OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

"MAMY KOTA NA PUNKCIE MLEKA"

W naszym przedszkolu realizujemy projekt „Mamy Kota na punkcie mleka”. Strategicznym celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych u dzieci oraz przekonanie najmłodszych i ich opiekunów do tego, że mleka i produktów mlecznych powinno być więcej w ich codziennej diecie. W propagowaniu zdrowego odżywiania mają pomóc działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych. Kampania oparta jest o przekazywanie wiedzy na temat dobroczynnych właściwości odżywczych i zdrowotnych mleka oraz produktów mleczarskich w jak najbardziej dostępnej formie, czyli poprzez zabawę. W ramach kampanii otrzymaliśmy materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć oraz gadżety. Projekt jest realizowany przez Polską Izbę Mleka oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, dzięki wsparciu z Funduszu Promocji Mleka.


OGÓLNOPOLSKA AKCJA EDUKACYJNA

"DZIECI UCZĄ RODZICÓW"

Nasze przedszkole bierze udział w  ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pt. "Dzieci uczą rodziców" prowadzonej przez  Centrum Rozwoju Lokalnego i  objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji jest wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji.

W roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu realizowane są tematy związane z bezpieczeństwem (w przedszkolu, na drodze, podczas zimowego i letniego wypoczynku, w Internecie), ekologią, historią, sportem i promocją zdrowego trybu życia.


OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY

"EKO LUDEK"

Nasza placówka bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Eko Ludek". Projekt jest zwróceniem uwagi na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania o środowisko w jakim żyjemy. Kształtowanie właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie. Jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszytko co go otacza. Projekt objęty został patronatem medialnym miesięcznika "Bliżej Przedszkola".


OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ

"AKADEMIA AQUAFRESH"

 

Właśnie rozpoczynamy IX edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, której głównym celem jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. Co roku Przedszkola biorące udział w programie otrzymują bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych opracowane przez zespół ekspertów, wśród których znaleźli się m.in. doświadczony metodyk wychowania przedszkolnego oraz doświadczony lekarz stomatolog. 

Uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej jest niezbędne w powodzeniu działań profilaktycznych. Czeka Was wspaniała zabawa i coraz więcej wiedzy na temat zdrowych ząbków!

Bardzo ważne jest, aby edukacja z zakresu dbania o higienę jamy ustnej była kontynuowana również w domu, dlatego też serdecznie zachęcamy Rodziców do pobierania materiałów edukacyjnych z zakładki "dla rodziców" na stronie https://www.akademia-aquafresh.pl/strefa-rodzicow.html. W materiałach tych przekazywane są podstawowe informacje na temat dbania o higienę jamy w domu, wizyt u stomatologa oraz rozwoju ząbków maluchów od momentu narodzin. Pomimo działań edukacyjnych próchnica nadal pozostaje bardzo poważnym problemem wśród najmłodszych. Chcemy to zmienić poprzez systematyczne działania edukacyjne. Wspólnie dbajmy o zdrowy uśmiech dzieci! Bardzo cieszymy się, że po raz kolejny przyczynimy się do zmniejszenia skali ogromnego problemu, jakim jest próchnica wśród najmłodszych!


 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

 

"PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA" - III EDYCJA

 

Piękna nasza Polska cała,

dobra i skromna jak każda Mama.

Wszystkich nas płaszczem otuliła,

pszenicznym chlebem nakarmiła.

W sercach Polaków pozostań na zawsze.

Bądź ostoją, schronieniem i tarczą.

I duży, i mały niech się Tobą opiekuje!

Kocham Cię, Polsko!

Polsko –dziękuję!

Cele realizacji projektu:

·Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży.

·Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.

·Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski.

·Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.

·Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

·Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

 


OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ

"PROBLEM Z GŁOWY"


Program „Problem z głowy” jest odpowiedzią na niestety wciąż aktualny problem, jakim jest wszawica w polskich przedszkolach. Trudno uwierzyć, ale wszawica to wciąż aktualny problem w XXI wieku. Pomimo tego, iż mówi się o niej znacznie mniej niż dawniej, to nadal atakuje równie często. Wszawica powraca regularnie, a mity krążące wokół niej niestety przyczyniają się do jej rozprzestrzeniania. Często stanowi ona również temat tabu, o którym nie chcemy rozmawiać. Niewiele osób wie, że wszawica nie jest skutkiem braku higieny czy złej sytuacji materialnej rodziny. Zarazić może się nią każdy!

Aby zapobiec szerzeniu się tej choroby marka Paranit prowadzi działania edukacyjne w przedszkolach w całej Polsce. Alarmujący jest fakt, że wśród 1390 szkół uczestniczących w programie w 2018 roku, w większości placówek wystąpił problem wszawicy! Niezmiennym celem programu przekazywanie prawidłowych zasad profilaktycznych rodzicom i dzieciom, poprzez dostarczenie placówkom bezpłatnych materiałów edukacyjnych.


 

"MIĘDZYNARODOWY PROJEKT CZYTELNICZY

 

"MAGICZNA MOC BAJEK"

 

Nasze przedszkole bierze udział w akcji dotyczącej popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci pt. „Magiczna moc bajek” - bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.

Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnościami.

Działania projektowe będą realizowane w terminie: październik 2019 - maj 2020. Podczas realizacji projektu dzieci utożsamiają się z bohaterem książek, przepracowują trudne dla siebie sytuacje oraz uczą się radzić z przykrymi emocjami.


"AKTYWIZACJA RUCHOWA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM"

 

Nasze przedszkole już kolejny przystąpiło do projektu badawczego „Zastosowanie autorskiego programu aktywizacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i jego wpływ na postawę ciała oraz podejmowaną aktywność fizyczną.”

Projekt skierowany jest do dzieci 5 i 6 letnich (gr. VI, VII, VIII, IX, X).

Projekt badawczy wykonywany będzie przez wykwalifikowaną kadrę Collegium Medicum Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Głównymi celami projektu są:

- poprawa ogólnej sprawności fizycznej,

- rozwój umiejętności ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym,

- monitorowanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej,

- ocena aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym.

Przeprowadzone badania obejmują:

1. Ocenę wysokości i składu masy ciała.

2. Ocenę postawy ciała. 

3. Pomiar ciśnienia krwi.

4. Obiektywną ocenę aktywności fizycznej.

5. Ocenę sprawności fizycznej dzieci.

SZCZEGÓŁOWY OPIS BADAŃ:

Ocena wysokości i składu masy ciała- wysokość ciała zostanie zmierzona wzrostomierzem, skład masy ciała za pomocą wagi Tanita DC-360S, a obwód talii zostanie zmierzony taśmą antropometryczną.

Ocena postawy ciała- zastosowany zostanie system KINEOD, który pozwala na bezpieczne i nieinwazyjne pozyskanie obrazu 3D całej tylnej powierzchni ciała za pomocą podczerwieni. Pomiar jest poprzedzony oznaczeniem na ciele badanego kilku punktów za pomocą specjalnego, przeznaczonego do skóry, łatwo ścieralnego markera.

Pomiar ciśnienia krwi- nieinwazyjny i bezpieczny pomiar za pomocą automatycznego ciśnieniomierza.

Obiektywna ocena aktywności fizycznej- zostanie wykonana za pomocą akcelerometru. Jest to niewielkie urządzenie umieszczone w okolicy talii na elastycznym pasku. Do oceny aktywności niezbędne jest by badany nosił akcelerometr przez 24h na dobę jedynie z wyłączeniem czasu przeznaczonego na kąpiel. Akcelerometry będą mierzyły aktywność dziecka przez 7 dni.

Ocena sprawności fizycznej dziecka za pomocą „Testu Wrocławskiego”, który składa się z czterech prób testowych: próba sił- rzut piłką lekarską 1 kg znad głowy; próba mocy- skok w dal z miejsca; próba szybkości- bieg na 20 m. ze startu wysokiego; próba zwinności- bieg wahadłowy 4x5m. z przenoszeniem klocka.


"CHRONIMY DZIECI"

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

 • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
 • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
 • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
 • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
 • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
 • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
 • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

"CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA"

Nasze przedszkole bierze udział w Programie „Czytające Przedszkola”.  To gwarantowany sposób lepszego przygotowania dzieci do szkoły i do życia! Lata przedszkolne to dla każdego dziecka czas niezwykle intensywnego poznawania świata, gromadzenia wiedzy, rozwijania i doskonalenia wielu umiejętności. Kluczowym narzędziem poznawczym, a zarazem warunkiem dobrego funkcjonowania w społeczeństwie jest język. Pozwala on myśleć, zadawać pytania, opisywać świat i wyrażać swe opinie. Ułatwia zawieranie i pielęgnowanie znajomości, dzięki niemu można snuć marzenia i refleksje. Wczesne dzieciństwo jest wyznaczonym przez ewolucję, krytycznym czasem na naukę języka. Braków wyniesionych z tego okresu zwykle nie da się nadrobić. Dlatego nauczenie dzieci poprawnego, bogatego i pięknego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim, jest jednym z najważniejszych powinności dorosłych wobec najmłodszych i darów, jakie możemy im przekazać. To prawdziwa przepustka do lepszego życia. Wprowadzając codzienne czytanie, przedszkole może pomóc dzieciom w dobrym opanowaniu ojczystego języka. 


SPOTKANIA BIBLIOTECZNE

"PIERWSZE KROKI W KRAINIE BAJKI"

        Najstarsze przedszkolaki z naszego przedszkola - grupy VIII, IX i X biorą udział w comiesięcznych spotkaniach w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej - Filia Nr 6 na Podwisłoczu. Każdy przedszkolak ma założoną swoją własną kartę biblioteczną. Raz w miesiącu wychowankowie  udają się ze swoimi nauczycielkami do biblioteki w celu wymiany książek. Panie bibliotekarki przygotowują dla dzieci ciekawą lekcję biblioteczną, wprowadzając tym samym wychowanków w piękny świat literatury. Mamy nadzieję, że cykl spotkań "Pierwsze Kroki w krainie Bajki" zaszczepi w dzieciach chęć rozwijania zainteresowań czytelniczych, tak przecież istotnych w rozwoju umysłowym i emocjonalnym dziecka.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 w Rzeszowie - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35
  35-310 Rzeszów, ul. Bpa Józefa Pelczara 3
 • wicedyrektor - 17 748 34 10
  sekretariat ZSP 5 - 17 748 25 50
  księgowość - 17 748 25 48
  fax - 17 748 25 60

Galeria zdjęć