Menu

Programy edukacyjne 2018/2019 Programy edukacyjne 2017/2018 Programy edukacyjne 2016/2017 Programy edukacyjne 2015/2016 Programy edukacyjne 2014/2015 Programy edukacyjne 2013/2014 Programy edukacyjne 2012/2013 Programy edukacyjne 2011/2012 Programy edukacyjne 2010/2011 lnnowacje pedagogiczne

Programy

Programy edukacyjne 2018/2019

 

PROGRAMY EDUKACYJNE

       Nasze przedszkole bierze czynny udział w wielu programach edukacyjnych organizowanych z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym. Udział w tych przedsięwzięciach ma na celu sprawić dzieciom radość i zadowolenie, zdobyć nowe, ciekawe doświadczenia i umiejętności, poszerzyć nowe horyzonty i wiedzę dzieci, ale także uwrażliwić je na los innych, potrzebujących ludzi i zwierząt, otworzyć na świat, na ludzi oraz na samych siebie.


PROJEKT EDUKACYJNY "NECIO.PL"

 

Nasze przedszkolaki realizują projekt edukacyjny „Necio.pl”. Jest to projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 4-6 lat, poświęcony bezpiecznemu korzystaniu z Internetu. Prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Fundacją Orange w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Na potrzeby projektu powstał serwis internetowy zawierający animacje, gry oraz piosenki tłumaczące najmłodszym zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Korzystając z serwisu Necio.pl, dzieci dowiedziały się, czym jest Internet, jak komunikować się z innymi, używać poczty e-mail, wybierać bezpieczne strony www. Zachęcamy rodziców do zapoznania się z dostępnymi na stronie Necio.pl materiałami i wspólną zabawę z dziećmi.


"KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu. Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają w proekologicznej edukacji. Każde przedszkole, które bierze udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymuje bezpłatny pakiet profesjonalnych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez metodyków z myślą o najmłodszych. Nauczyciele dzięki specjalnemu folderowi lekcyjnemu będą mogli przygotować ciekawe i pasjonujące zajęcia, a dzieci będą mogły bawić się, uczyć i poznawać świat przyrody. W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.


 

"NIESAMOWITY ŚWIAT HIGIENY JAMY USTNEJ"

 

Nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego Programu edukacji stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” przygotowanego przez Instytut Blend-a-med Oral-B oraz Disney Polska dla najstarszych przedszkolaków. Program posiada rekomendację Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

Wiek 6-7 lat to najlepszy czas, aby pomóc dzieciom wykształcić towarzyszące im już przez całe życie pozytywne nawyki dbania o higienę. „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” powstał, aby zaangażować dzieci w zajęcia, podczas których zdobędą niezbędną wiedzę na temat zębów oraz dowiedzą się, jak ważne jest dbanie o ich stan już od najmłodszych lat. Mamy nadzieję, że program ten pomoże Ci wciągnąć uczniów w wir nauki o zdrowiu jamy ustnej. Aby zajęcia były skuteczne, postaramy się zaprosić do przedszkola stomatologa lub higienistę stomatologicznego, którego wiedza uzupełni wiadomości zawarte w udostępnianych materiałach.

W programie wezmą udział dzieci z grup VII, VIII, IX i X.


 

"ŚMIAŁO ROZMAWIAMY DLA DOBRA DZIECI"

 

Program „Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci” ma za zadanie poszerzyć wiedzę rodziców i nauczycieli w zakresie przyczyn, przebiegu i łagodzenia dolegliwości związanych z chorobami wieku przedszkolnego. Uświadomić, że nie wynikają one z zaniedbań w domu czy przedszkolu, ale mogą przydarzyć się każdemu dziecku i nie powinny być tematem tabu. Położyć nacisk na potrzebę wczesnego, wzajemnego informowania się rodziców i wychowanków o wszystkich niepokojących oznakach zauważonych u dzieci w myśl zasady: im wcześniej, tym lepiej! Najlepszym sposobem na naukę dzieci jest oczywiście zabawa. Tutaj z pomocą przyszedł nasz bohater - śmiałek. Jego rola w programie jest bardzo ważna. Jest on towarzyszem dziecięcych zabaw, pomaga w chwilach zwątpienia czy niepewności, rozwiewa obawy dotyczące zdrowia, rozmów z rodzicami i nauczycielami oraz wizyt u lekarza. Przedszkola, które prześlą do organizatora fotografię potwierdzającą wywieszenie plakatu informującego o uczestnictwie w programie otrzymają certyfikat dla przedszkola oraz dyplomy dla dzieci zawierające kod, który umożliwia rodzicom wraz z dzieckiem stworzenie spersonalizowanej bajki edukacyjnej. W programie biorą udział grupy: I, III, IV, VI, VIII i IX.


https://pp35.edupage.org/global/pics/skins/clipart/clip5.jpg

 

"AKTYWIZACJA RUCHOWA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM"

 

Nasze przedszkole przystąpiło do projektu badawczego „Zastosowanie autorskiego programu aktywizacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i jego wpływ na postawę ciała oraz podejmowaną aktywność fizyczną.”

Projekt badawczy wykonywany będzie przez wykwalifikowaną kadrę Wydziału Wychowania Fizycznego i Wydziału Medycznego.

Głównymi celami projektu są:

- poprawa ogólnej sprawności fizycznej,

- rozwój umiejętności ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym,

- monitorowanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej,

- ocena aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym.

Przeprowadzane badania są w pełni anonimowe. Wszystkie wyniki oraz dane pozyskane w toku badań będą wykorzystywane jedynie na potrzeby analizy naukowej.

PRZEPROWADZONE BADANIA OBEJMUJĄ:

1. Ocenę wysokości i składu masy ciała.

2. Ocenę postawy ciała. 

3. Pomiar ciśnienia krwi.

4. Obiektywną ocenę aktywności fizycznej.

5. Ocenę sprawności fizycznej dzieci.


 

„KAMPANIA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA MIASTA RZESZOWA – BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH W RUCHU DROGOWYM”

 

Projekt pt. „Kampania edukacyjno-profilaktyczna miasta Rzeszowa – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym” jest realizowany w ramach „PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

Realizacja działań edukacyjno-profilaktycznych ma na celu uświadamianie wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, seniorów i kierowców, o prawidłowym zachowani pieszego w ruchu drogowym, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych i w okolicach przejść dla pieszych.

Celem realizowanej kampanii edukacyjno-profilaktycznej miasta Rzeszowa jest:

- wzrost wiedzy na temat zagrożeń oraz zasad bezpiecznego poruszania się pieszych w ruchu drogowym osób biorących udział w kampanii

- wzrost poczucia bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród osób biorących udział w kampanii,

- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób biorących udział w kampanii,

- wzrost świadomości w zakresie bezpiecznego poruszania się w okolicy i na przejściu dla pieszych oraz ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych (wypadki, kolizje, wtargnięcia, potrącenia);

- dzięki zaangażowaniu w realizację projektu instytucji odpowiedzialnych

za bezpieczeństwo, nastąpi także wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych (Policja, Straż, MZD).

Zakres kampanii będzie obejmował prezentacje i zajęcia praktyczne dotyczące: bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym; gry i zabawy edukacyjne; pierwsza pomoc; ratownictwo drogowe (w oparciu o zakupione wyposażenie: zestaw autochodzik, gra edukacyjna, kamizelki odblaskowe, zestaw multimedialny) z uwzględnieniem przejść dla pieszych znajdujących się w okolicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5.

W ramach działań kwalifikowanych do dofinansowania z programu „Razem bezpieczniej projektu planuje się realizację następujących kampanii edukacyjno-profilaktycznej miasta Rzeszowa „Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym”:

- Kampania edukacyjno-profilaktyczna miasta Rzeszowa ,,Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym”

- „Gry i zabawy edukacyjne - Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym”

- Kampania edukacyjno-profilaktyczna „Pierwsza pomoc - Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym”

- Kampania edukacyjno-profilaktyczna „Ratownictwo drogowe - Bezpieczeństwo pieszych

w ruchu drogowym”.


 

"PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"

 

W bieżącym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Honorowy patronat nad Projektem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, J. Lipiński-Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, Wydawnictwo Edukacyjne MAC, Telewizja Łódzka, Telewizja Aleksandrowski Kurier, Zespół ludowy „Rokiczanka”. Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków - 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi. Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.


"CHRONIMY DZIECI"

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

 • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
 • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
 • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
 • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
 • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
 • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
 • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

"CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA"

Nasze przedszkole bierze udział w Programie „Czytające Przedszkola”.  To gwarantowany sposób lepszego przygotowania dzieci do szkoły i do życia! Lata przedszkolne to dla każdego dziecka czas niezwykle intensywnego poznawania świata, gromadzenia wiedzy, rozwijania i doskonalenia wielu umiejętności. Kluczowym narzędziem poznawczym, a zarazem warunkiem dobrego funkcjonowania w społeczeństwie jest język. Pozwala on myśleć, zadawać pytania, opisywać świat i wyrażać swe opinie. Ułatwia zawieranie i pielęgnowanie znajomości, dzięki niemu można snuć marzenia i refleksje. Wczesne dzieciństwo jest wyznaczonym przez ewolucję, krytycznym czasem na naukę języka. Braków wyniesionych z tego okresu zwykle nie da się nadrobić. Dlatego nauczenie dzieci poprawnego, bogatego i pięknego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim, jest jednym z najważniejszych powinności dorosłych wobec najmłodszych i darów, jakie możemy im przekazać. To prawdziwa przepustka do lepszego życia. Wprowadzając codzienne czytanie, przedszkole może pomóc dzieciom w dobrym opanowaniu ojczystego języka. 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 w Rzeszowie - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35
  35-310 Rzeszów, ul. Bpa Józefa Pelczara 3
 • sekretariat ZSP 5 - 17 748 25 50
  wicedyrektor - 17 748 34 10
  księgowość - 17 748 25 48
  fax - 17 748 25 60

Galeria zdjęć